Tрадицијата продолжува
Првата Мелница во Полошкиот регион која датира од далечната 1903 год. е зачеток на денешната Компанија Жито Полог АД – Тетово.

30-god

60-god

Во почетокот на шеесеттите години, изградени се првите силосни ќелии за пченица и објектот на Мелницата, на сегашната локација на Компанијата.


Во 1998 год. извршена е комплетна реконструкција на Мелницата, при што е инсталирана најсовремена BÜHLER  технолошка опрема.
90-godВо текот на шеесеттите години започнува со работа индустриската Пекара. Опремена е со 2 индустриски линии, Minel I Gostol (инсталирана во 2000 год.)


krug-m mlin-m