Гласање преку полномошник

 

Согласно член 392 и 392-б од Законот за трговски друштва се издава полномошно.

Физичко лице превземете тука.

Правно лице превземете тука.